webreferenser
ljudobservatoriumnord.org -totalentrepenad.
drift och design sedan 1999
concerning.se -redesign, optimering och utveckling.
start och pågående projekt hösten 2008
ewolve.eu -design, upplägg, utveckling och grafik. Pågående projekt hösten 2009
skrivsmart.nu -design, upplägg och grafik
flodman guns -förstasida och press-/infosidorna
även logga och produktfotografering
prepress
- all prepress för den mycket uppmärksammade boken "Utan Slut" av Joakim Eneroth


läs mer>>
bild ur boken>>
köp boken>>
-all prepress tidningen f. Tidning för yrkesfotografer som kräver högsta möjliga kvalitét i tryck.
2004 nominerades och vann tidningen Svenska Publishing Priset i kategorin Facktidningar. Med motiveringen "...lättillgängligt innehåll, bilder av hög klass och harmonisk form...".

prisad även 2006>>
mer beröm>>